pianostemmenzeeland

Een goed gestemd instrument is een lust voor het oor. Een zuivere klank vol beweging. Helaas, elk instrument ontstemt na verloop van tijd. De tonen gaan meer en meer zweven en zelfs ' janken '.
Oorzaken zijn o.a. het bespelen, maar ook: vochtige zomers en droge vrieswinters.


Na jarenlange verwaarlozing is de toonhoogte dramatisch gezakt.
Samenspelen met andere instrumenten  (of b.v. een cd/youtube)   is niet meer mogelijk. 

Door uw piano of vleugel twee keer per jaar te laten stemmen blijft het instrument op concerthoogte = 440 Hertz en behoudt het zijn volle klankrijkdom.
Ook spoort de pianostemmer vroegtijdig mogelijke gebreken op en voert reparaties uit.


Bespeelt u uw instrument (tijdelijk) niet meer dan volstaat jaarlijkse stembeurt.
Uw instrument is het waard.